Pranostiky za říjen:

      Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
     Září víno vaří, říjen víno pijem.
     Po teplém září, zle se říjen tváří.
     Čím déle u nás vlaštovky v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny  potrvají.
     Teplý říjen - studený listopad.
     Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
     Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
     V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
     Mrazy v říjnu - hezky v lednu;
     krásný říjen - studený leden.
     Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká zima.
     Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
     Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
     Když v říjnu blýská, zima plíská.

 

Pranostiky na září:


  Co srpen nedovařil - září nedosmaží.

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
 

  Září - víno vaří.

 

  Na dešti v září rolníků moc záleží.

 

  Po hojných deštích v září  osení zimní se podaří.

 

  Bouřka v září - sníh v prosinci.

 

  Teplé září - říjen se mračí.

 

  Divoké husy na odletu - konec babímu létu.

 

 Pranostiky na srpen:

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Srpen a únor - tepla a zimy úmor.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Když pálí srpen, bude pálit i víno.
Z počátku-li srpen hodně hřeje, budoucí se zima sněhem skvěje.

Pranostiky na červenec:

Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.
Svatý Prokop kořen dokop.
Svatý Prokop seje houby, když se hřiby urodí, bývá málo chleba.

Svatá Markyta vede žence do žita.
Svatá Markyta hodila srp do žita.
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
Svatá Markéta trhá první hrušky.

O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.

Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda, a když slota - to lichota.
V den Maří Magdalény poprchává, neboť svého Pána oplakává.

Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
Je-li teplý svatý Jakub, studené jsou vánoce.
Svatý Jakub větší na sníh věští.
Svatý Jakub klasy, svatá Anna vlasy ( u květu kukuřice ).
Co do Jakuba vína odkvete, to do Havla uzraje.
Do Jakuba zelíčko, po Jakubu zelí.

Svatá Anna - chladna zrána.
O svaté Anně sedlák si žita nažne.

Od svatého Ignáca - léto se obracá.

Měsíc červenec všeobecně:

Když dne ubývá, horka přibývá.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Slunce peče - déšť poteče.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Pranostiky na červen:

Medardova kápě - čtyřicet dní kape.
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
Pláče-li Medard i ječmen zapláče.

Svatý Vít mění čas.
Déšť o svatém Vítu škodí ječmenu i žitu.
Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá.
O svatém Vítu půl zrna v žitu.
Svatý Vít vymetá ovísek.
Svatý Vít káže síct, svatý Jan seče sám.
Nesej na svatého Víta, škoda žita.

Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k horku.
Na svatého Jana otvírá se létu brána.
Na svatého Jána noc nebývá žádná.
Na Jána bez deště - bude pěkně ještě.
Do Jana Křtitele nechval ječmene.
Do Jana turkyňka, po Janě turkyně.
Do svatého Jana musí být turkyně dokola okopána.
Na Jana Křtitele skoč do vody směle.

Svatý Ivan bývá plačtivý pán.

Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý.
Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.
Na svatého Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek, zraje dnem i nocí.
Svítí-li slunce na Petra a Pavla, bude požehnaný rok.

Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
V červnu se ukáže, co dá Pán Bůh na daře.
Hodně pavučin v přírodě věští trvale pěkné počasí.

Pranostiky na květen:

Prší-li na 1. máje, úroda píce malá je.
Květen má být chladný a vlhký, ne však studený a suchý.
V máji nemá oschnout pastýřovi hůl.
Když v májová rána zvučně žáby skřehotají, vydatný déšť s přívaly znamenají.
Chladně v květnu, v červnu vlaze, to je sýpkám i sudům blaze.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Když v máji blýská, tak si sedlák výská.
Omrznou-li kopřivy, omrznou i brambory.
Studený máj zakládá na chléb.
Studený máj, v stodole ráj.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Teplý květen, studený červen; studený květen, teplý červen.
Chladný květen, červen vlažný, jest pro sýpky, sudy blažný.
Máj je krásný a hladový, září je krásné a syté.
Máj, otevírá ráj. Květen – čas z květin pleten.
Kdo v máji nelenil – brzy se oženil.

1. května – Na sv. Jeremiáše chop se rozsévačky.
13. května – Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
12. – 14. května – Sv. Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví bratři – přinesou chladna jak se patří.
15. května – Sv. Žofie políčka zalije.


Pranostiky na duben:
 
Zelený čtvrtek:

Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Na Zelený čtvrtek hrách zasívej, na Velký pátek zemí nehýbej, na Bílou sobotu
štěpy zasazuj.


Velký pátek:

Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
Velký pátek vláha - úrodu zmáhá.

Bílá sobota:

Když prší do Božího hrobu, bude žíznivý rok.
Když prší na Velkou noc, nebude sena moc.

Neděle velikonoční - Hod Boží velikonoční:

Na Boží-li hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.

Velikonoce krásné
úrodu nám dají,
pakli slunce hasne,
louky sucho mají.
Březen - za kamna vlezem; duben ještě tam budem.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
Čím kvete trní později, tím méně se urodí sena a obilí.

 


Pranostiky na březen:

Březen - za kamna vlezem.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Březnový sníh zaorati jest jako když pohnojí.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Mlha v březnu znamená za sto dní bouřku.
V kožichu sej jařinu a v košili oziminu.
Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře a líný sedlák, který neoře.
Na svatého Řehoře ledy plují do moře, vlaštovičky od moře.
Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
Na svatého Řehoře šelma sedlák, který neoře.Pranostiky na únor:

Na Hromnice o hodinu více.
Na Hromnice půl píce a půl krajíce.
Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
O Hromnicích milejší ovčákovi vlk nežli slunce.
Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě moc.
Panenka Maria Hromničná čistá - úroda jistá.
Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.
Přejdou Hromnice - je konec sanice.
O Hromnicích jasný den, připrav kožich ještě ven.
O Hromnicích teplo - medvěd staví boudu rychlo,
o Hromnicích mrzne - medvěd bourá boudu, jen to vrzne.
Únor bílý - pole sílí.
Únorová voda - pro pole škoda.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Jestli únor vodu pustí, tak ji březen na led zhustí.
Únor teplý - březen chladný, únor studený - srpen horký.

Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben zazelená, květen mu to spálí.


Pranostiky na leden:

Na Tři krále - zima stále.
Tři králové mosty staví, nebo je boří.
Na Tři krále o skok dále.
V lednu za pec si sednu.
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Teplý leden, z korce mandel jeden.
V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
Leden drsný prospívá osení.
V lednu-li hřímá, tuhá je zima.
Když rok mrazem a sněhem začíná, dosti chleba se předpovídá.
Když dne přibývá, mráz více pálívá.
V lednu roste den, ale často roste i mráz, ale mrazu bude konec zas.

 

Pranostiky na prosinec:

     Prosinec naleje a leden zavěje.
     Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
     Jaký prosinec, takové jaro.
     Studený prosinec - brzké jaro.
     Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda   krásná.
     Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
     Nepřijde-li předzimek bude dlouhý podzimek.

4. prosince: sv. Barbory, panny a mučednice z Malé Asie ( + 307 )

     Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
     Svatá Barborka vyhání dříví ze dvorka.
     O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
     Na svatou Barboru saně do dvoru.
     Po svaté Baruši střež nosu i uší.
     Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
     Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bývá hodně trávy.

6. prosince: sv. Mikuláše, biskupa v Malé Asii ( + 397 )

     O svatém Mikuláši často snížek práší.
     Svatý Mikuláš splachuje břehy / pršívá /.
     Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
     Prší-li o svatém Mikuláši, nebo padá-li sníh bude v příštím roce hodně hrachu.

13. prosince: sv. Lucie, panny a mučednice v Itálii ( + ve 4. stol.)

     Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
     Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
     Lucie noci upije a dne nepřidá.

 
Pranostiky na měsíc listopad:

           
Studený listopad - zelený leden.
                  Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
                Zelí naložené na svatou Kateřinu platí za nejlepší.
                  Jaký listopad, takový březen.
         Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
         Na svatého Martina kouřívá se z komína.
         Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
        Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
        Martin a Kateřina na blátě - vánoce na ledě.
        Martinův led bude voda hned.
        Jižní vítr na Martina - mírná zima.
        Na svatého Martina nejlepší je husina; pohleď na hruď i na kosti,

        poznáš, jaká zima se přihostí.

       Je-li kobylka martinské husy hnědá, bude málo sněhu a na holo mrznout;
        je-li však bílá, bude hodně sněhu.
       Na svatého Martina husa nejpěkněji zpívá ( na pekáči ).
       Svatý Martin usedá s díkem u teplých kamen.

      Teplý říjen - studený listopad.
      Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá.
      Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
     Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
     Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
     Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
     Jestliže listopadový sníh dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
     Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.

Líbí se Vám nový design stránky ?

Ano velmi. (139 | 91%)
Tak na stejno. (5 | 3%)


Chtěla bych moc poděkovat milé Slávce za srdíčko na dlani, moc mě potěšilo.

a ještě k obrázku pár slov....
...pokud cítíte, že je na světě bytost, která si zaslouží obyčejné a jedno z nejhezčích slov na světě " děkuji ", vytvořte nový příspěvek, zkopírujte obrázek, tento text, vložte jeho blog adresu, upozorněte jej na tento odkaz v jeho komentáři a vyznejte se mu. Stačí jedno slovo nebo 100, je to na Vás. Pošlete to dvěma lidem, jako symbol dvou rukou, kteří si mají pomáhat. Co můžete, udělejte dnes a neodkládejte na zítra. Kdo ví, co bude zítra. Své pocity a emoce, co nosíte v sobě, patří světu a lidem kolem nás. Dejte mu-jim je. Děkuji.
A tak podle pravidel mám ocenění poslat dvěma kamarádkám.

Já bych chtěla srdíčko na dlani poslat Adušce...http://kovbojkaada.mypage.cz/ za její šikovnost a ochotu a Jitušce...http://hutule.mypage.cz/  taktéž za její šikovnost a tvořivost
Bohužel už není mezi námi, ale jeho zpěv je nádherný.
Děkuji za Vaši návštěvu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one